SKYTTEPROGRAM LLBK LOKRUME LÅNGBÖSSEKLUBB 2024

ÅRSMÖTE Lokrumefattigstuga Fredag 12 April Kl 18.00.

April 27. Lördag. Månadstävling kl 10.00 Lauks.

Maj 9. Torsdag(helgdag) kl 10.00. Banskytte Svajde skjutbanan i samarbete med Visborg. 50 metergevär och 50 meter revolver. SSSF klassen Ronald macdonald. Precisions skytte. Alla hjälper till. Planerad grillning. Kolla mail och Facbook sidan för närmare info eller ring sven.

Maj 25. Lördag. Kl 10.00. Banskytte Revolver och pistol 25 meter. SSSF klasser. Fika och grillning för dom som önskar.

Juni. 29 Lördag. Månadstävling kl 10.00 Lauks.

Juli 13. Lördag. Sommarträffen fältskjutning kl 17.00 Lauks. Ta med något att lägga på grillen! Ar Gunnar A, Lennart, Jonas Ström.

Juli 27 .Lördag. Månadstävling kl 10.00 Lauks.

Augusti 24. Lördag. Lerduvetävling hagel Stenkyrka skjutbana kl 10.00. Ar Rune/Sven.

Augusti 31. Lördag. Månadstävling kl 10.00 Lauks.

September 14. Lördag. Höstträffen fält Lauks Lokrume kl 10.00. Knäskytten och Ragges skål. Ar styrelsen.

September 21 .Lördag. Månadstävling kl 10.00 Lauks.

Oktober 26. Lördag. Månadstävling kl 10.00 Lauks.

Om någon tävling inte går att genomföra så se FB i varje individuellt fall. Annars kontakta styrelsen. Om du inte får våra mailutskick kontakta styrelsen. Samma sak med behörighet till FB-sidan. osterbysven@gmail.com Kolla in information på hemsidan www.llbk.se

På vår FB-sida så uppdateras alltid de senaste nyheterna om tävlingar, ändringar osv. Där postar vi bilder och håller kontakt med varandra inför tävlingar etc. Kontakta Sven L för ev. hjälp med att bli medlem i facebookgruppen.

Medlemsavgiften till LLBK är för närvarande 200 kr/år. Sätt in det på Lokrume Långbösseklubbs BankGirokonto 185-1278 Swedbank. Kom ihåg ditt namn!

Medlemskap i SSSF betalas på OBS! Nytt Bankgiro 741-4766 Medlemsavgiften till SSSF är för närvarande 350 kr. Kom ihåg klubbtillhörighet.