SKYTTEPROGRAM LLBK LOKRUME LÅNGBÖSSEKLUBB 2022 

ÅRSMÖTE 8 APRIL FREDAG KL 19.00 LOKRUME FATTIGSTUGA. BREDVID KYRKAN. 

APRIL  2. Lördag. Månadstävling kl 10.00. Lauks. 

April  23. Lördag. After Påsk. Lerduvetävling hagel Stenkyrka skjutbana kl 09.00. Ar styrelsen. 

Maj  7. Lördag. Vårträffen kl 10.00. Banskytte Lauks. Ar Bengt o Katarina, Fellman. Ta med något gott att lägga på grillen! 

Maj  28. Lördag. Månadstävling kl 09.00 Lauks. 

Juni  11. Lördag. Sommarträffen fältskjutning kl 16.00 Lauks. Ta med något att lägga på grillen! Ar styrelsen. 

Juli  20. Onsdag. 50 meter Fritt gevär. Banskjutning 13 skott med fritt gevär från SSSF. Från kl 17.00. Ta med något gott att grilla! 

Juli  30 .Lördag. Månadstävling kl 09.00 Lauks. 

Augusti  27. Lördag. Månadstävling kl 09.00 Lauks. 

September 17. Lördag. Höstträffen fält Lauks Lokrume kl 09.00. Knäskytten och Ragges skål. Ar styrelsen. 

September  24 .Lördag. Månadstävling kl 09.00 Lauks. 

Oktober  29. Lördag. Månadstävling kl 09.00 Lauks. 

 

 

Om någon tävling inte går att genomföra så se FB i varje individuellt fall. Annars kontakta styrelsen. Om du inte får våra mailutskick kontakta styrelsen. Samma sak med behörighet till FB-sidan. 

osterbysven@gmail.com 

 

Kolla in information på hemsidan www.llbk.se 

På vår FB-sida så uppdateras alltid de senaste nyheterna om tävlingar, ändringar osv. Där postar vi bilder och håller kontakt med varandra inför tävlingar etc. Kontakta Sven L för ev. hjälp med att bli medlem i facebookgruppen.  

Medlemsavgiften till LLBK är för närvarande 200 kr/år. Sätt in det på Lokrume Långbösseklubbs BankGirokonto 185-1278 Swedbank. Kom ihåg ditt namn! 

Medlemskap i SSSF betalas på OBS! Nytt Bankgiro 741-4766 Medlemsavgiften till SSSF är för närvarande 250 kr. Kom ihåg klubbtillhörighet.