Kontakt


Ordförande

Rune Thomsson:

Telefonnummer: 070-7531343Lokrume Långbösseklubb

c/o Rune Thomsson

Lokrume Stora Hammars 527

621 74 Visby
Medlemskap


Medlemsavgiften till LLBK är för närvarande 200:- året. Sätt in det på Lokrume Långbösseklubbs BankGirokonto 185-1278 SwedbankMedlemskap i SSSF betalas på OBS! Nytt Bankgiro 741-4766   . Medlemsavgiften till SSSF är för närvarande 250 kr.

OBS!! Kom ihåg att notera ditt namn på inbetalningen till LLBK, samt även klubbtillhörighet när du betalar till SSSF.