Hej!

Känner du någon som vet extra mycket om något vapen, eller vad som helst i svartkruts väg?

Någon som kan få ner kunskaperna på papper?

Mikael Lauth har inget att fylla Krutkorn med annat än annonser. I värsta fall kan jag (Sonny Sjögren) komma förbi och leka journalist för att skriva ihop något.

Hör av dig till Sonny mail:  sonnysjogren@hotmail.com


Här hör vi Sven Larsson prata om svartkrut Ekeby.

ungefär tid 44.50

http://t.sr.se/1ODos60