Kontakt

Kontakt

 

Ordförande

Rune Thomsson:

Telefonnummer: 070-7531343

 

 

Lokrume Långbösseklubb

c/o Rune Thomsson

Lokrume Stora Hammars 527

621 74 Visby

 

 

 

Medlemskap

 

Medlemsavgiften till LLBK är för närvarande 200:- året. Sätt in det på Lokrume Långbösseklubbs BankGirokonto 185-1278 Swedbank

Medlemskap i SSSF betalas på PlusGirokonto 430 69 27 - 7. Medlemsaviften till SSSF är för närvarande 250 kr.

OBS!! Kom ihåg att notera ditt namn på inbetalningen till LLBK, samt även

klubbtillhörighet när du betalar till SSSF.